RAN POST

registration open_yantra7

Yantra 7.0 Science, Technology & Entrepreneurship Festival

November 21, 2018 Yantra 7.0 Science | Tech | Entrepreneurship Festival 2018 Let’s create Robotics Industry Together in Nepal. Register your Robot now!! Robotics Association of Nepal is proud to announce Yantra 7.0 Science, Tech and Entrepreneurship Festival for this Year 2075. This year Yantra consists of International Robotics Competition(IRC), Yantra Learning, Yantra...
Yantra7.0 Teaser Poster

Yantra 7.0 Teaser

October 28, 2018 The wait is Over!!!! Yantra is Coming!!! Yantra Science, Tech and Entrepreneurship festival, previously known as Yantra Art, Tech and Science Festival is back with a bang. Stay tuned for more updates. Let us know what's your favorite part in Yantra. #entrepreneurship #science #technology #Yantra #RAN #TechnologyForAll #RoboticsForDevelopment #CreatingRoboticsIndustryInNepal https://www.youtube.com/watch?v=APTwBB7ZIlI
Press Release

Press Release – Team Nepal, International Robot Olympics FIRST Global Challenge

August 10, 2018 रोबोटिक्स एशोसिएसन अफ नेपाल मुनाफा रहित गैर सरकारी संस्था जुन २०१० ई.स. मा नेपालमा रोबोटिक्स र अटोमेसन विकासको लागि स्थापित भएको थियो । स्थापना कालदेखि नै रोबोटिक्स एशोसिएसनले नेपालको ईन्जिनियर, आई.टि प्रोफेसनल तथा विद्यार्थीको सिप, क्षमता, शृजनशिलता  र नविनतालाई प्रोत्साहन गर्दै रोबोटिक्सको विकासको निम्ति विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको छ ।...

Contact Us

info@ran.org.np
9860308879 (Bikash Gurung) || 9848750707 (Manoj Lekhak)